Avgifter för färdtjänst

Senast uppdaterad den 10 januari 2017

Har du behov av färdtjänst? Här finns information om vilka avgifter som gäller under 2017.

Egenavgifterna för färdtjänst och arbetsresor följer Västtrafiks avgifter. Från och med 8 januari 2017 höjdes priserna för färdtjänst enligt nedan:

Enkel resa inom Vuxen Ungdom*
En kommun 64:- 48:-
Två kommuner 143:- 107:-
Tre kommuner 202:- 151:-
Fyra kommuner 260:- 196:-
Fem kommuner 320:- 240:-
Sex kommuner 377:- 284:-
Sju kommuner eller fler 398:- 299:-
     
Arbets- och
utbildningsresa
Vuxen Ungdom*
Marks tätort 500:- 375:-
Hela Marks kommun 745:- 560:-
Två eller fler kommuner 1170:- 880:-

* Ungdom är du till och med den dag du fyller 20 år. Barn under 7 år åker gratis. 

Ändring i omsorgsresorna

Från och med 3 januari 2016 förändras åldersgränsen så att du räknas som ungdom
fram tills du fyller 20 år även när det gäller omsorgsresorna.

Publicerad av: Marks kommun