Avgifter för färdtjänst

Senast uppdaterad den 5 december 2022

Har du behov av färdtjänst? Här finns information om vilka avgifter som gäller.

Egenavgiften för färdtjänst är avståndsbaserad. Samma pris för vuxna och ungdomar

0-10 km kostar 50,00 kr

11 km och längre kostar 50,00 kr + 3,00 kr per hel km över 10 km

Avgifterna för arbets- och utbildningsresor följer Västtrafiks zontaxor 

  Vuxen Ungdom *
Resor inom en zon kostar   815 kr   610 kr
Resor inom två zoner kostar  1 225 kr 920 kr
Resor inom tre zoner kostar  1 870 kr     1 405 kr

* Ungdom är du till och med den dag du fyller 20 år. Barn under 7 år åker gratis.

Publicerad av: Marks kommun