Frågor och svar

Senast uppdaterad den 28 december 2021

Hur mycket kostar resan? Kommer jag fram i tid? Kan jag samåka med en granne? Här hittar du svaren på vanliga frågor om färdtjänsten!

Hur gör jag för att beställa färdtjänstresa?

Du beställer resan hos Beställningscentralen på telefon 020-91 90 90. Du beställer din resa tidigast 14 dagar före önskad resdag eller senast en timma innan du önskar resa. Beställning av återresan kan göras samtidigt.

Kan bilen eller bussen bli försenad?

När du ringer beställningscentralen får du veta vilken tid du blir hämtad. Du får vara beredd på att bilen eller bussen kan bli ca 10 minuter sen. Får du vänta längre än 15 minuter ska du ringa beställningscentralen igen.

Kommer jag fram i tid om jag har en tid att passa?

Ja, om du talat om att du har en tid att passa och accepterat den hämtningstid du fått av Beställningscentralen. Då ska du komma fram senast den tid du angivit.

Kan jag samåka med min granne som också har färdtjänst?

Västtrafik försöker ordna det, men det är inget som de kan garantera.

Vem får följa med mig på resan?

Du som är berättigad till färdtjänst får ta med dig dina egna barn under 16 år.

Vad kostar det att ha med sig egna barn på resan?

Barn under 7 år åker gratis. Barn över 7 år betalar enligt Västtrafiks baspris för ungdom. (Se västtrafiks prislista)

Ledsagare

Om du behöver hjälp för att kunna genomföra färdtjänstresor kan du efter ansökan beviljas ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resorna. Behov av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. Ledsagare ska påbörja och avsluta resan på samma plats som färdtjänstresenären.

Vad kostar det att ha med sig en ledsagare?

Ledsagaren får medfölja utan avgift. En ledsagare får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Medresenär

Färdtjänstberättigad som inte beviljats ledsagare får ta med en medresenär vid färdtjänstresa. Medresenär ska påbörja och avsluta resan på samma plats som färdtjänstresenären.

Vad får följa med?

Du får ta med dig nödvändiga förflyttningshjälpmedel samt bagage motsvarande vad som vanligen kan bäras med på bussen, det vill säga en kasse i varje hand eller en resväska. Har du ledarhund/assistanshund får den följa med utan kostnad.

Husdjur

Ett sällskapsdjur i form av hund, katt eller fågel får tas med vid färdtjänstresa. Mindre sällskapsdjur ska alltid transporteras i en bur som spänns fast. Större hundar placeras i bagageutrymmet. Det innebär att den som reser med en större hund inte kan ha något annat i bagageutrymmet, till exempel hjälpmedel i form av rollator eller rullstol, inte heller bagage.

Hur långt kan jag åka med färdtjänsten?

Är du färdtjänstberättigad får du resa obegränsat inom Västra Götalands län samt Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommun.

Vad gäller om jag vill resa utanför dessa kommuner?

Om du reser till en ort utanför Marks kommuns färdtjänstområde så har du möjlighet att söka färdtjänst i annan kommun. När du har fått beslut för färdtjänst i annan kommun, kan du åka med färdtjänst på resmålet precis som du gör inom Marks kommuns färdtjänstområde. Avgiften är densamma som om du reser hemma.

Resor inom/emellan Kungsbacka, Varbergs eller Falkenbergs kommun?

Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs kommuner ingår inte i Västtrafiks ordinarie trafikområde. Planerar du att resa inom eller emellan någon av dessa kommuner ska du ansöka om resa i annan kommun hos färdtjänsthandläggaren.

Ska jag resa med färdtjänst till vårdcentralen?

Om du till exempel ska åka till och från läkare, sjukhusvård, medicinsk fotvård eller sjukgymnastik, kan du inte resa med färdtjänsten. Istället finns sjukresor. Du bokar då på telefon 020-91 90 90.

Hur betalar jag min resa?

Du betalar kontant eller med bankkort, till exempel VISA eller Mastercard. Om du betalar kontant är vi glada om du betala med så jämna pengar som möjligt.

Behöver jag ha färdtjänstkort för att resa med färdtjänst?

Nej, du behöver inget färdtjänstkort men du behöver en giltig legitimation.

Hur vet jag att färdtjänsten hittar min adress?

Adressen är inlagd i datasystemet med koordinater och taxi kan med teknisk hjälp. GPS läsa av var adressen är belägen. Det kan även om man har GPS vara svårt att hitta till rätt hus och då finns det möjlighet att i datasystemet lägga in en adressbeskrivning.

Arbetsresor

För arbetsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Resan är bara tillåten mellan folkbokföringsadress och ordinarie arbetsplats. Du kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. Kostnaden för arbetsresor motsvarar kostnaden för Västtrafiks månadskort.

Studieresor eller utbildningsresa

För utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Resan är bara tillåten mellan folkbokföringsadress och den plats där du studerar. Du kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg. Kostnaden för studieresor motsvarar kostnaden för Västtrafiks månadskort.

Daglig verksamhet/sysselsättning.

På Västtrafik finns en särskild avdelning, Fasta resor, som ser till att dina resor fungerar. Om du blir sjuk eller av andra skäl inte ska åka till din dagliga verksamhet skall du ringa till Fasta resor på telefonnummer 010-17 30 200 och tala om detta. Du kan ringa måndag – fredag mellan kl. 7.00–16.00. I undantagsfall, om du inte kan ringa ovanstående tid, kan du ringa till beställningscentralen och anmäla sjukdom eller ändring av fasta resor, telefon: 020 91 90 90

Beställningscentralen har öppet: Vardagar kl. 6.00-22.00 Lördag-söndag kl. 8.00-22.00 Helgdagar kl. 8.00-22.00

Krävs det särskild utbildning för att köra för färdtjänsten?

Alla förare som kör för färdtjänsten måste genomgå förarutbildningen. Färdtjänsten ställer krav på att alla förare ska klara av att ge kunderna den service som de har rätt att kräva enligt avtalet. Det är Färdtjänsten som håller i utbildningen.

Dessa utbildningar går en förare igenom

  • Färdtjänstinformation
  • Bemötande av olika handikapp
  • Första hjälpen samt hjärt- och lungräddning
  • Lagar och förordningar
  • Konflikthantering
  • Stresshantering
  • Rullstolshantering (obligatoriskt för rullstolsbussförare)

Publicerad av: Marks kommun