Fixartjänst

Senast uppdaterad den 28 december 2021

För att skapa ökad säkerhet och trygghet i hemmen för äldre, startades Fixartjänst i Marks kommun. Fixartjänsten är till för dig som fyllt 70 år eller har en funktionsnedsättning med beviljad hemtjänst. Syftet med Fixartjänst är att öka tryggheten och minska risken för fallolyckor.

Fixartjänst är en del av Naturvårdslaget som ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun.

Genom tjänsten erbjuds kostnadsfri hjälp med vissa praktiska insatser i hemmet för att skapa ökad trygghet. 

Exempel på insatser som kan erbjudas genom Fixartjänsten:

 • Byta glödlampor, lysrör och batterier
 • Kontrollera och byta batteri i brandvarnare
 • Byta proppar/säkringar
 • Bära upp och ta ner enstaka saker från vind eller källare
 • Ställa upp eller ta ner stege vid sotarbesök
 • Förse entrén med sandhink vid halka
 • Köra förpackningar till källsortering (väl sorterat)
 • Fästa lösa sladdar
 • Smörja lås och dörrar
 • Ta ner och sätta upp gardiner
 • Montera rullgardiner
 • Genomföra en säkerhetsrond där risker i hemmet gås igenom för att förhindra fallolyckor
 • Köra grovsopor, löv och ris till återvinningscentralen (Max tre 125-literssäckar. Säckarna eller förpackningarna ska vara väl sorterade och öppna).  

Vi har verktyg med oss, men material t.ex. lampor, batterier och skruvar måste du stå för själv. Har du andra önskemål än de arbetsinsatserna som är listade ovan är du välkommen att höra av dig.

Så beställer du

Beställningar tas emot via telefon: måndag-fredag 07.30-15.00. 
Kontakt:  0738 70 15 70

Detta kan inte fixartjänst hjälpa dig med

Fönsterputsning, trädgårdsarbete, gräsklippning och snöskottning samt tjänster som ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter är exempel på åtaganden som inte ingår i fixartjänsten. Inte heller tjänster som kräver fackmannamässig utbildning, till exempel VVS och elarbete erbjuds. 

Fixartjänst förbehåller sig rätten att säga nej till ett arbete som vi anser att vi inte har kompetens eller resurser till att utföra.

Covid-19 pandemin kan påverka vilka arbetsuppgifter som kan utföras.

Publicerad av: Marks kommun