Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Boende

Senast uppdaterad den 16 december 2019

Det finns olika typer av boende för personer med funktionsnedsättning. Det finns gruppbostäder, serviceboende eller boendestöd. Vi jobbar för att du ska känna dig trygg och bli så självständig som möjligt utifrån din egen förmåga dina önskemål.

För att få en plats på ett boende krävs en utredning och beslut från en LSS-handläggare.

Kinna

Kinna särskilda boende

Ett tillfälligt boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Marie Lindstrand, telefon 0320 21 76 44

Snickarens serviceboende

Ett boende med lägenheter som är utspridda i Kinna. I området finns en baslägenhet med personal, den fungerar också som gemensamt utrymme och ger möjlighet till samvaro och viss aktivitet.

Enhetschef: Marie Lindstrand, telefon 0320 21 76 44

Punktens gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och altan.

Enhetschef: Anna Williams, telefon 0320 217663

Hantverkarens serviceboende

Ett boende med lägenheter dels i ett trapphus, men också utspridda i Kinna. I trapphuset finns en bas lägenhet med personal, den fungerar också som gemensamt utrymme och ger möjlighet till samvaro och viss aktivitet.

Enhetschef: Anna Williams, telefon 0320 217663

Malmsäters gruppboende 1, 2 och 3

Boende med närhet till personal.

Enhetschef: Sören Printz, telefon 0320 21 88 57

Varpen Gruppbostad

Boende med närhet till personal. Gemensamt kök, matrum och vardagsrum. Uteplats och trädgård.

Enhetschef Anna Hofer telefon: 0320 21 70 05

Skene

Kyrkåsgatan, gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och altan.

Enhetschef: Teresa Hänninen, telefon 0320 21 76 26

Lindängsgatan, serviceboende

Ett boende med närhet till personal, där alla bor i egna lägenheter som är samlade under ett och samma tak. Det finns i lokalen ett kök samt ett ”torg” där man kan träffas för gemensam samvaro och viss aktivitet.

Enhetschef: Teresa Hänninen, telefon 0320 21 76 26

Ängahagsgatan, gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Teresa Hänninen, telefon 0320 21 76 26

Paviljongens gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Anneli Calvert, telefon 0320 21 88 03

Örby

Örbyhus gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Anna Williams, telefon 0320 217663

Fritsla

Björsvägen, gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Jessica Sääf, telefon 0320 21 76 67

Klockaregårdsvägen gruppboende 1 och 2

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Jessica Sääf, telefon 0320 21 76 67

Publicerad av: Marks kommun