Daglig verksamhet

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

Daglig verksamhet och sysselsättning vänder sig till vuxna personer med funktionshinder som inte har något vanligt jobb eller utbildar sig. Aktiviteterna ska vara meningsfulla och erbjuda dig stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina behov.

Dagligverksamhet är uppdelad i fyra steg. För att vara med i första steget behövs inget beslut från handläggare. Däremot för att vara med i steg två till fyra krävs ett beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning.

Steg 1 Öppen verksamhet

Steg 2 Aktivitetsverksamhet

Steg 3 Sysselsättningsverksamhet

Steg 4 Integrerad verksamhet

Porten

Porten är den enhet du först får kontakt med inom daglig verksamhet. På porten arbetar en habiliterings pedagog, arbetsanskaffare och arbetsterapeuter. Här ser vi vilka resurser som finns, får veta dina behov, intressen och förutsättningar. Porten ser till att du får åka på studiebesök och kan hjälpa till så du får testa vad du klarar av att göra. En uppföljning ska göras efter max sex månader.

Porten har också kontakt med och hjälper de personer som har sin dagliga verksamhet ute på olika företag.

Arbetsanskaffare

Vår arbetsanskaffare är en länk mellan företag, föreningar, organisationer, skola och socialförvaltning.   Arbetsanskaffaren arbetar för att: 

  • Hitta arbetsuppgifter, introducera och följa upp de brukare som har sysselsättning på företag.
  • Finna lämpliga arbetsuppgifter från företag till våra dagliga verksamheter.
  • Samordna brukarnas arbetsresor.
  • Samordna praktikplatser.
  • Sammankallande i Porten.

Publicerad av: Marks kommun