Anhörig till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Senast uppdaterad den 7 januari 2022

För många är det naturligt och positivt att hjälpa och stödja en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte hanterar sin vardag helt på egen hand. Som anhörig är du ovärderlig, men för att du ska orka, kan det ibland behövas stöd för egen del. Vi erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som drabbats av långvarig sjukdom eller har en funktionsnedsättning.

Vem är anhörig?

Du som ger omsorg, vårdar stödjer eller på annat sätt berörs av din närståendes situation är anhörig. Du kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, syster/bror, vän eller granne.

Vem är närstående?

Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd eller har omfattande bekymmer i sin livssituation som påverkar den anhörige.

Vilket stöd kan du få av oss?

Stödet du får som anhörig är utformat utifrån dina behov. 

Vi erbjuder:

  • Samtal, information och rådgivning
  • Anhöriggrupper
  • Föreläsningar och träffar
  • Hälsofrämjande aktiviteter

Boka tid för ett första samtal

Du som anhörig kan boka enskilt samtal med vår anhörigsamordnare. Samtalet kan göras på telefon, i våra lokaler, på promenad eller om det känns bättre på annan plats.

Anhörigsamordnaren har tysnadsplikt och stödet är en kostnadsfri service. Vill du ha information om vad anhörigstöd kan innebära för din del, är du välkommen att höra av dig. 

Telefon: 0320 21 75 39 

E-post: anhorigstod@mark.se  

Kontaktformulär

Publicerad av: Marks kommun