Återbruket Mark

Senast uppdaterad den 31 juli 2023

Återbruket Mark arbetar för att ge meningsfull sysselsättning till personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden och samtidigt värna om miljön genom att ta hand om det som annars skulle hamnat på soptippen. Återbruket vill inspirera till ökat återbruk i kontrast till allt slit och släng i samhället.

Våra enheter

Återbruket Mark innefattar våra Dagliga Verksamheter Snickeriet,
Tur och Retur, Skaparna och Slussen. Enheterna erbjuder kreativ och meningsfull sysselsättning åt personer med beslut enligt LSS eller SoL.

Tur och Retur

Tur och Retur är en second hand butik där vi tar emot, rengör och märker begagnade föremål som sedan säljs till kund. Butiken säljer också de föremål som tillverkas av de andra enheterna.

Öppettider

Måndag klockan 09.00–11.00

Tisdag, onsdag och torsdag klockan 09.00–11.00 och 13.00–15.00

Fredag klockan 09.00–11.00

Snickeriet

Snickeriet tillverkar produkter av främst trä och metall. Materialet till produkterna kommer till stor del från återvinning, exempelvis kan gamla parkbänkar bli bokhyllor.

Skaparna

Skaparna arbetar med att konstruera och tillverka alster i nytt och återvunnet material. Det kan var textilier, ull, betong och konstnärsmaterial mm. Produkter som till exempel vetekuddar, mössor, shoppingkassar eller dekorationer designas. Mycket av det som produceras säljs via vår affärsverksamhet och går att beställas.

Slussen

Slussen är lokaliserad i ett närliggande industriområde och är en pack-, monterings- och demonteringsverkstad.

Agenda 2030

En kommun är en viktig aktör för att påverka de globala målen på den lokala nivån. Marks kommuns ambition är att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens arbete.
Läs mer om Agenda 2030 via länken denna länk.

  

Publicerad av: Marks kommun