Avlösarservice

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

Med avlösarservice menas att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från dig som anhörig. Syftet är du ska få avlastning och vila eller genomföra egna aktiviteter.

Avlösarservicen liknar ledsagarservice med aktiviteter, men bedrivs oftast i det egna hemmet. Insatsen är i första hand till för dig som anhöriga som behöver komma ifrån, men skall också vara individuellt anpassat till brukaren.

Ansökan

Avlösarservice är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vänd dig till socialförvaltningen med din ansökan. Du har alltid rätt att få din ansökan prövad.

Publicerad av: Marks kommun