Boende

Senast uppdaterad den 27 juni 2023

Det finns olika typer av boende för personer med funktionsnedsättning. Det finns gruppbostäder, serviceboende eller boendestöd. Vi jobbar för att du ska känna dig trygg och bli så självständig som möjligt utifrån din egen förmåga dina önskemål.

För att få en plats på ett boende krävs en utredning och beslut från en LSS-handläggare.

Kinna

Kinna särskilda boende

Ett boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Carolina Bergsten Svensson  telefon 0320 21 70 30

Snickarens serviceboende

Ett boende med lägenheter som är utspridda i Kinna. I området finns en baslägenhet med personal, den fungerar också som gemensamt utrymme och ger möjlighet till samvaro och viss aktivitet.

Enhetschef: Ingela Eklund  telefon 0320 21 76 44

Punktens gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och altan.

Enhetschef: Ann-Sofie Daltegen, telefon 0320 21 80 02

Hantverkarens serviceboende

Ett boende med lägenheter dels i ett trapphus, men också utspridda i Kinna. I trapphuset finns en bas lägenhet med personal, den fungerar också som gemensamt utrymme och ger möjlighet till samvaro och viss aktivitet.

Enhetschef: Ann-Sofie Daltegen, telefon 0320 21 80 02

Malmsäters gruppboende 1, 2 och 3

Boende med närhet till personal.

Enhetschef: Adrienn Kisné telefon 0320 21 76 63

Varpen Gruppbostad

Boende med närhet till personal. Gemensamt kök, matrum och vardagsrum. Uteplats och trädgård.

Enhetschef Teresa Hänninen telefon: 0320 21 76 26

Skene

Kyrkåsgatan, gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och altan.

Enhetschef: Sören Printz  telefon 0320 21 88 57

Lindängsgatan, serviceboende

Ett boende med närhet till personal, där alla bor i egna lägenheter som är samlade under ett och samma tak. Det finns i lokalen ett kök samt ett ”torg” där man kan träffas för gemensam samvaro och viss aktivitet.

Enhetschef: Sören Printz, telefon 0320 21 88 57

Ängahagsgatan, gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Teresa Hänninen, telefon 0320 21 76 26

Paviljongens gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

 Enhetschef: Carolina Bergsten Svensson , telefon 0320 21 70 30

Örby

Örbyhus gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Sören Printz, telefon  0320-21 88 57

Fritsla

Björsvägen, gruppboende

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Carolina Bergsten Svensson  telefon 0320 21 70 30

Klockaregårdsvägen gruppboende 1 och 2

Boende med närhet till personal. Det finns gemensamt vardagsrum, kök och uteplats.

Enhetschef: Kristina Magnusson  telefon 0320 21 80 03

 

Publicerad av: Marks kommun