Daglig verksamhet

Senast uppdaterad den 2 mars 2022

Daglig verksamhet och sysselsättning vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som inte har något vanligt jobb eller utbildar sig. Aktiviteterna ska vara meningsfulla och erbjuda dig stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina behov.

För att ta del av verksamheten behöver du ha ett beslut om insatsen Daglig Verksamhet LSS eller Sysselsättning SOL.

När du fått ett beslut kommer du att kontaktas av en arbetsanskaffare.

Arbetsanskaffarna arbetar för att du ska få arbetsuppgifter som du trivs med.

Vår Dagliga Verksamhet och sysselsättning är uppdelad i olika arenor:

  • Aktivera
  • Packa och Montera
  • Skapa
  • Natur och Miljö
  • Service
  • Individuell placering

Vi arbetar i team bestående av olika yrken; enhetschefer, habiliteringspedagoger, arbetsanskaffare och habiliteringspersonal. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Detta för att du ska få god kvalité i din Dagliga Verksamhet eller Sysselsättning.

Publicerad av: Marks kommun