Kontaktperson

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan ha svårt att få kontakt med andra människor och kanske ofta känner dig ensam. En kontaktperson kan då vara till stor hjälp.

En kontaktperson ska vara din kompis. Vad ni ska göra när ni ses bestämmer ni tillsammans. Det kan till exempel vara bio, fika, promenader, samtal, idrott.

Ni träffas omkring 13 timmar i månaden, ni bestämmer gemensamt hur ofta och länge ni ska träffas varje gång.
Det är dina behov och önskemål som styr och du får vara med och bestämma vem som ska vara din kontaktperson.

Så här ansöker du

För att ha rätt till kontaktperson ska man tillhöra personkretsen för LSS – (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du ansöker om kontaktperson hos LSS-handläggarna på socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun