Korttidsvistelse

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

Att ha korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du som är barn, ungdom eller vuxen med omfattande funktionshinder är på ett korttidshem, hos en familj eller på ett läger. Du ska få miljöombyte och avkoppling och de anhöriga ska få avlastning.

Korttidsverksamhet finns på Björkeberga i Sätila. Den är öppen för dig på eftermiddagar, kvällar, helger och du kan även övernatta.

Vårt mål är att vi ska trivas tillsammans så vi kan göra olika aktiviteter efter behov och önskemål. Vi vill erbjuda en utvecklande, stimulerande och givande vistelse för alla som kommer till korttiden. Vi arbetar för att tillgodose det behov som finns beskrivet i beslutet.

Ansökan

För att ha rätt till korttidsvistelse ska man tillhöra personkretsen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du ansöker om korttidsvistelse hos LSS-handläggarna på socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun