Ledsagare

Senast uppdaterad den 11 januari 2022

Vår ledsagarservice ska ge dig med funktionsnedsättning bättre möjlighet att leva ett normalt liv och vara med i samhällets gemenskap.

Ledsagaren följer med dig till överenskommen aktivitet. Det kan exempelvis gälla teaterbesök, bio, idrottsevenemang, restaurangbesök, inköp av kläder eller besöka vänner samt att komma ut på längre promenader.
Den personliga servicen skall vara anpassad efter dina behov och önskemål.

Ledsagarservice kan vara en stor hjälp till frigörelse och självständighet, att få lämna familjen för en stund och få erfarenheter och upplevelser på egen hand. För många personer med funktionsnedsättning är det svårt att klara det helt själv, då kan man ta hjälp av ledsagare.

Så här ansöker du

För att ha rätt till ledsagarservice ska man tillhöra personkretsen för LSS – (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Du ansöker om ledsagarservice hos LSS-handläggarna på socialförvaltningen.

Publicerad av: Marks kommun