God man och förvaltare

Senast uppdaterad den 24 maj 2021

Förutsättningen för att god man ska utses är att behov finns av hjälp med att sköta ekonomin med mera på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande och att behovet inte kan lösas på ett mindre ingripande sätt med till exempel fullmakt eller bankservice.

Godmanskap bygger på frivillighet, vilket innebär att beslut om godmanskap inte kan meddelas utan samtycke från den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar detta. Den gode mannen är skyldig att så långt som möjligt samråda med huvudmannen och inhämta dennes samtycke till de rättshandlingar som skall företas för dennes räkning. Undantag från regeln gäller när huvudmannens hälsotillstånd utgör hinder för samtycke.

Godmanskapet omfattar hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, men kan begränsas till någon av dessa uppgifter. Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet skall upphöra.

Förvaltare

Om den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan förvaltarskap komma ifråga. En förvaltare är, i motsats till gode mannen, inte beroende av huvudmannens samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltaren handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Förvaltare ska endast komma ifråga när det inte är tillräckligt att god man förordnas. Det är domstol som fattar beslut om såväl godmanskap som förvaltarskap.

Anhörigbehörighet 

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda den enskilde. Läs mer om anhörigbehörighet här!

Anmälan och ansökan

Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan göras av läkare, kurator, biståndshandläggare, LSS-handläggare med flera. Anmälan skickas till Överförmyndarnämnden i Marks kommun, 511 80  Kinna.

Ansökan om god man kan göras av den enskilde själv och av dennes närmaste anhöriga. Ansökan skickas till Borås tingsrätt, Box 270, 501 13  Borås. Blanketter för både anmälan och ansökan finns under Självservice/Blankettarkivet.

Överförmyndarnämndens expedition

Nya telefontider från och med 1 februari 2020
Telefontider överförmyndarnämnden, helgfria dagar:
Måndagar klockan 10.00–12.00 (september–maj)
Torsdagar klockan 13.00–15.00 (september–maj)
Telefontider under sommarperioden, juni, juli och augusti:
Onsdagar klockan 10.00–12.00

Telefon: 0320 21 70 19

Fax nummer: 0320 100 91

Under vardagar kan enheten även nås via mejladress ofn@mark.se

Besök med nämndens tjänstemän kan ske vardagar kontorstid efter överenskommelse.

Publicerad av: Marks kommun