Aktuellt

Senast uppdaterad den 15 juni 2021

Aktuellt från överförmyndarnämnden.

Myndigheters utskick av kontrolluppgifter

Många myndigheter skickar inte längre ut kontrolluppgifter i pappersformat, bland annat Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Med anledning av att flera myndigheter nu upphör att skicka ut kontrolluppgifter så ändras kraven på hur inkomster och skatter ska styrkas i årsräkningen. Förut har överförmyndaren velat få in dessa uppgifter men nu så måste vi frångå denna begäran. Överförmyndarens rekommendation är att man som ställföreträdare istället kontaktar respektive myndighet och begär en sammanställning över utbetalningar och skatter, alternativt skickar med samtliga beslut gällande utbetalningar där inkomster och skatter tydligt framgår.

Läs mera om att registrera Dig som ombud hos skatteverket

Nya telefontider från och med 1 februari 2020

Telefontider överförmyndarnämnden, helgfria dagar:
Måndagar klockan 10.00–12.00 (september–maj)
Torsdagar klockan 13.00–15.00 (september–maj)
Telefontider under sommarperioden, juni, juli och augusti:
Onsdagar klockan 10.00–12.00

Telefon: 0320 21 70 19

Publicerad av: Marks kommun