Årsredovisning och utbildning

Senast uppdaterad den 17 december 2020

Nu är det dags att lämna in årsräkningen. Årsräkningen ska vara inlämnad före den 1 mars. Bifogat till detta brev finner du blankett för redogörelse, som ska användas. Många använder dataprogram så inget utskick kommer att ske av övriga blanketter.

Samtliga blanketter hittar du på blankettarkivet.

Där finner du även andra blanketter som kan hjälpa dig vid upprättandet av årsräkningen.
Tänk på att du ska bokföra löpande under året.

Om du är förhindrad att lämna årsräkningen i rätt tid kan du begära anstånd. Begäran om anstånd ska göras i god tid före den 1 mars.

Ansökansblankett för anstånd finns på webbplatsen eller skicka mejl med begäran om anstånd på ofn@mark.se. När årsräkningen är granskad beslutar överförmyndarnämnden om ditt arvode, om du har begärt sådant. Begäran om arvode görs på redogörelse-blanketten. Arvodet beräknas utifrån de upplysningar som du lämnat.

Det är viktigt att alla verifikationer sparas. Varje år görs en särskild    granskning av vissa årsredovisningar. Granskningen sker genom stickprov.

Vid en särskild granskning kommer överförmyndaren att begära komplettering och samtliga verifikationer ska lämnas in till överförmyndaren.

Vi vill passa på att informera om att vi erbjuder minst ett tillfälle där Godmans och Förvaltarföreningen i Sjuhärad erbjuder ”Hjälp inför årsredovisningen”.

Tisdag 26 januari kl. 18.00–21.00 (45 minuters pass) i minst två lokaler på grund av Corona.

Vi är tacksamma om du anmäler dig senast den 19 januari.

Anmälan via mejl till: ofn@mark.se

Information finns även på hemsidan om ytterligare informationstillfällen.

Slutligen vill vi också önska God Jul & Gott Nytt År!

Överförmyndarnämnden i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun