Anhörigbehörighet Föräldrabalken 17

Senast uppdaterad den 14 mars 2018

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda den enskilde.

Det innebär att du, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker.

Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Som nära anhörig räknas här, enligt 17 kap. 2§ föräldrabalken, i tur och ordning

  1. make eller sambo
  2. barn
  3. barnbarn
  4. föräldrar
  5. syskon
  6. syskonbarn.

Om det till exempel finns två barn företräder de gemensamt personen.

Faktablad med mer information

Mer finns att läsa på Svenska Bankföreningens faktablad Behörighet för anhöriga vid bankaffärer. Klicka här för att ta del av det. 

Publicerad av: Marks kommun