Förvaltarfrihetsbevis

Senast uppdaterad den 30 september 2020

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett intyg om att du inte har en förvaltare utsedd för dig. Ett sådant intyg behövs till exempel om du ska ansöka om att bli ansvarig utgivare för en periodisk tidskrift, när du ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, auktoriserad revisor, fastighetsmäklare eller advokat.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av Överförmyndarnämnden i Marks kommun, förutsatt att du är folkbokförd i kommunen.

Ansökan skickar du till överförmyndaren och bifogar ett personbevis som inte får vara äldre än tre månader. Personbeviset beställer du hos Skatteverket.

Du kan via kommunens e-tjänst ansöka om förvaltarfrihetsbevis, klicka här

https://etjanster.mark.se/ofnforvaltarfrihetsbevis

 

Sänd in det nya personbeviset till:

Marks Kommun
Överförmyndarnämnden
511 80 Kinna

Du kan också lämna in det i receptionen i kommunhuset, Kinna, Boråsvägen 40.

Därefter kontrolleras att du inte har förvaltarskap anordnat för dig. Överförmyndarnämnden förser personbeviset med en stämpel, som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap för dig registrerade hos nämnden och återsänds till din folkbokföringsadress.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Publicerad av: Marks kommun