Vad kan gode mannen göra för dig?

Senast uppdaterad den 3 januari 2020

Alla huvudmän har olika behov av hjälp och stöd från sina gode män. Därför är det viktigt att du och din gode man noggrant diskuterar igenom dina önskemål och behov av hjälp och stöd. Det finns tre övergripande områden där gode mannen kan erbjuda dig hjälp och stöd:

1. Bevaka rätt innebär att gode mannen

• ser till att dina allmänna rättigheter i samhället respekteras och även hjälper till att bevaka dina rättigheter vid en speciell händelse, t.ex. vid en fastighetsförsäljning
• ser till att du får den hjälp du behöver och har rätt till genom att t.ex. söka bidrag för dig, överklaga beslut åt dig m.m.

2. Förvalta egendom innebär bland annat att gode mannen

• sköter din ekonomi och tar hand om din inkomst (din pension och dina bidrag)
• ser till att dina räkningar blir betalda
• lämnar fickpengar till dig
• deklarerar
• förvaltar ditt kapital (t.ex. dina sparkonton eller värdepapper på banken, din fastighet m.m.)
• vid behov ansöker om skuldsanering, försörjningsstöd, bostadstillägg, handikappersättning m.m.

3. Sörja för person innebär att gode mannen

• besöker dig
• ser till att du får det stöd och den hjälp du behöver för det dagliga livet
• vid behov ansöker om annat boende, kontaktperson, hjälpmedel m.m.

Vad kostar det att ha god man?

God man har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter. Att ha god man brukar kosta mellan 6 000 — 12 000 kr/år.

Det normala är att du betalar arvodet till din gode man. Den som har låga inkomster och tillgångar kan få arvodet betalat av kommunen.

Inkomstgränsen för kommunalt arvode ligger på 2,65 gånger prisbasbeloppet ( 125 345 kr för 2020 ). Tillgångsgränsen är två gånger prisbasbeloppet ( 94 600 kr år 2020).
Får du hjälp av en god man ska du betala arbetsgivaravgift.

Publicerad av: Marks kommun