Vill du bli god man eller förvaltare?

Senast uppdaterad den 7 januari 2020

I Marks kommun finns ständigt ett behov av gode män och förvaltare, då många människor har svårt att klara sig själva och därför behöver en annan människas stöd och hjälp. Det kan vara personer med funktionshinder, psykisk störning, gamla, sjuka eller dementa.

Uppdraget vilar i huvudsak på ideell grund. En god man eller förvaltare har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och ett gott omdöme. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Hör av dig till överförmyndarexpeditionen eller fyll i nedanstående intresseanmälan.

Intresseanmälan god man eller förvaltare

Publicerad av: Marks kommun