Information om patientförsäkring

Senast uppdaterad den 2 mars 2023

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen kan du kontakta Länsförsäkringar Älvsborg på mejl eller telefon för information om hur du ska anmäla. I en skriftlig  skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

 

Din skadeanmälan ska skickas till:

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg

Försäkringsnummer: 2416607

Kontaktuppgifter: Telefon: 0521 27 30 00

e-post: personskada@alvsborg.lansforsakringar.se 

Publicerad av: Marks kommun