Hjälp till barn och unga

Senast uppdaterad den 25 april 2017

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Vår sida "Hjälp till barn och unga" är en del av det riksomfattande Saga-projektet och kallas därför även SagaMark.

Har du behov av akut hjälp?

I Telefonnummer i akuta lägen (pdf) finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa hos barn eller unga. 

SagaMark hittar du information om vem du kan vända dig till vid en mängd olika typer av problem som exempelvis depression, mobbing eller problem i familjen.

Vi har även samlat andra viktiga länkar: exempelvis Rädda barnen, Barnombudsmannen och 1177. Dessutom finns telefonnummer till BRIS under Kontaktinformation nedan.

Publicerad av: Marks kommun