Skolfrånvaro - Problem i skolan

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016

Skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en svår tid. För de flesta varierar det.

Om man tycker att något är jobbigt i skolan är det bra att berätta om det för någon vuxen. Alla situationer är unika och man vet bäst själv hur det känns att vara i ens egen situation. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som man kan byta idéer och erfarenheter med.

Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Vänd dig till skolan eller elevhälsan

Om du känner dig obekväm i skolan ska du i första hand vända dig till din lärare eller rektor på skolan. De kommer inte att berätta för andra vad du tycker och känner.

Du kan också vända dig till elevhälsan. Här finns psykologer, skolsköterskor och specialpedagoger som har lång erfarenhet av barn som varit i ungefär samma situation som du, eller känt sig ungefär lika obekväma i skolan.

Publicerad av: Marks kommun