Verksamheter för stöd och hjälp

Senast uppdaterad den 7 januari 2016

För dig som bor i Marks kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Här har vi samlat kontaktinformation till de verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa på något sätt.

Psykisk ohälsa är något som socialtjänsten, elevhälsan och folkhälsan arbetar med. Ibland förebyggande, ibland stöd när du behöver det. 

Individ- och familjeomsorg - Socialtjänsten

Hos socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning. 

Elevhälsan inom skolan​

Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Du kommer i kontakt med elevhälsan via barnets skola.

Publicerad av: Marks kommun