Rehabilitering

Senast uppdaterad den 1 december 2016

Om du efter sjukdom, skada eller någon annan orsak behöver hjälp med rehabilitering är du välkommen att kontakta oss på rehabiliteringen.

Våra verksamheter bedrivs av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/ sjukgymnaster och rehabassistenter.

Vi ansvarar för:

  • Rehabilitering på kommunens särskilda boenden och i hemsjukvården
  • Primärvårdsrehabilitering i Skene.
  • Rehabilitering på SÄS Skene, vårdavdelningar och specialistmottagning
  • Hjälpmedel

Med dina egna mål som viktig utgångspunkt planerar du, arbetsterapeuten och/eller fysioterapeuten/sjukgymnasten tillsammans vilka åtgärder som ska genomföras.

Du behöver ingen remiss från din läkare för att komma i kontakt med oss på rehabiliteringen.
Vi som arbetar med rehabilitering lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Samrehab har avslutats

Rehabiliteringen inom primärvård, länssjukvård och kommunal vård i Mark och Svenljunga drevs tidigare av Samrehabnämnden. Samordningsorganisationen Samrehab avslutades den 30 november 2016.

Från och med 1 december 2016 övergick verksamheten till ny organisation.

Från och med den 1 december erbjuder Närhälsan rehabilitering för primärvårdspatienter i Marks och Svenljunga kommun.

 Vissa delar av länssjukvårdsrehabiliteringen, t ex rehabiliteringen inom strokesjukvården, har flyttats från SÄS Skene till SÄS Borås. Övrig rehabilitering på slutenvårdsavdelning på Skene lasarett, (medicin och ortoped) samt öppenvårdens rehabilitering av hjärtpatienter, reuma-patienter, och patienter som får vård av handspecialist samt inom ortopedi och dialys finns kvar på SÄS Skene i egen regi.

Kommunal rehabilitering i Marks kommun och Svenljunga kommun bedrivs även i fortsättningen av respektive kommun. 

Målet med verksamhetsövergången är att följa nationella riktlinjer för strokesjukvård samt vårdval rehab.

I samband med övergången bytte vissa verksamheter inom rehabiliteringen telefonnummer. Alla telefonnummer till rehabiliteringen från och med 1 december 2016.

 

 

Publicerad av: Marks kommun