Din journal

Senast uppdaterad den 1 december 2016

När du har kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller rehabassistent inom rehabiliteringen dokumenteras uppgifterna om vården i journal enligt de lagar som styr vårdarbetet.

Journalen är ett viktigt instrument för att kunna ge en god och säker vård och för att kunna följa upp verksamheten och dess kvalitet.

I journalen finns uppgifter om:

  • De hälsoproblem som föranlett kontakten
  • Undersökningar
  • Planerade och genomförda åtgärder  

Sekretess

Endast den personal inom rehabiliteringen som behöver uppgifterna i sitt arbete har rätt att ta del av dem. Tystnadsplikt gäller. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på rehabiliteringen, se nedan under Kontaktinformation.

Samrehab har lämnat över rehabiliteringen

Mer information om övergången.

Publicerad av: Marks kommun