Hjälpmedel

Senast uppdaterad den 1 december 2016

När träning eller behandling efter sjukdom, skada eller av annan orsak inte är tillräckligt för att du ska klara din vardag så bra som möjligt kan ett hjälpmedel underlätta vid en nedsatt funktion.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och kan inte frikopplas från andra vård- och rehabiliteringsinsatser.  Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast på primärvårdsrehab eller ditt kommunrehabteam som gör en bedömning av ditt behov och vilket hjälpmedel som kan vara lämpligt.

Förskrivna hjälpmedel är ALLTID ett lån och ska återlämnas när behovet upphör.

Läs mer under Dokument och Relaterade länkar.

Samrehab har lämnat över rehabiliteringen

Mer information om övergången.

Publicerad av: Marks kommun