Kommunrehabilitering

Senast uppdaterad den 31 januari 2017

Målet är att du som drabbats av sjukdom eller skada ska kunna bo kvar i ditt hem. Du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hög livskvalitet.

Kommunrehabs arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter ansvarar för den rehabilitering som bedöms och ges på kommunens särskilda boenden och till patienter inskrivna i kommunens hemsjukvård.

Rehabiliteringen kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer och olika åtgärder för att du ska klara vardagen så bra som möjligt.

Kommunrehabteamen har ett nära samarbete med kommunens vårdpersonal. Ett viktigt mål är att förmedla ett rehabiliterande arbetssätt, det vill säga att vårdtagaren ska få tid och stöd att vara aktiv i olika vardagssituationer.

För dig som är inskriven i kommunens hemsjukvård tillkommer ingen extra avgift för rehabiliterande insatser.

Samrehab har lämnat över rehabiliteringen

Mer information om övergången.

Kommunrehabteam

Vilket kommunrehabteam du tillhör kan du se här: 

Väster      0320-218230

Skene, Hajom, Hyssna, Sätila, Tostared, Ubbhult

Öster     0320-218235

Fritsla, Skephult, Kinna, Kinnahult, Rydal

Söder       0320-218240

Torestorp, Älekulla, Öxabäck, Haby, Örby, Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred, Istorp, Öxnevalla

Publicerad av: Marks kommun