Avgifter för boende

Senast uppdaterad den 4 januari 2019

Du som har en lägenhet inom ett särskilt boende betalar för det stöd du får. Men hur stora är avgifterna och vad kostar maten under 2019? Här hittar du information om detta samt om de kostnadsskydd som finns.

Du som har en lägenhet inom ett särskilt boende betalar för ditt boende samt för den omsorg och service du får:

Om du får dubbel boendekostnad

Det datum som du tackar ja till ett särskilt boende är det datum du börjar betala din nya hyra ifrån. Om detta medför att du får dubbla hyror kan du ansöka om en jämkning av hyreskostnaderna i upp till tre månader. Jämkningen görs mot den lägsta hyran och beviljas för dig vars tillgångar är lägre än två prisbasbelopp, det vill säga 93 000 kronor (nytt prisbasbelopp från 2019).

Serviceavgift

Varje månad betalar du en avgift för den omvårdnad du får. Serviceavgiften, det vill säga maxtaxan, är 2 089 kr/månad.

Boendeavgift

Har du en bostad i ett särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen? Då betalar du en boendeavgift på 2 146 kr/månad. Du har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering för boendeavgiften. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Inkomstförfrågan. 

Korttidsplats/växelvård och dagverksamhet

För dig med korttidsplats är kostnaden 142 kr/dygn. I denna kostnad ingår all omvårdnad och mat. Deltar du i en dagverksamhet betalar du 92 kr/dag, i summan ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Måltidsabonnemang inom vård- och omsorgsboende

Du kan välja mellan tre olika abonnemang:

  • Helpension (frukost, lunch och middag): 3 435 kr/månad.
  • Halvpension (middag och antingen frukost eller kvällsmat) kostar 2 233 kr/månad.
  • Endast middag 1 443 kr/månad

Vid sjukhusvistelse, planerad frånvaro eller in- och utflyttning gör vi ett avdrag för de måltider du inte har ätit.

Avgiftsreducering

Du som får vård eller omsorg genom kommunen har möjlighet att ansöka om avgiftsreducering. Detta gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Inkomstförfrågan.

Om du är pensionär och har låg inkomst kan du även ansöka om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Publicerad av: Marks kommun