Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Boende - Socialpsykiatri

Senast uppdaterad den 11 juli 2019

På boendet finns gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Det ordnas gemensamma och enskilda aktiviteter.

Hyreskostnaden beror på storleken på lägenheten. Utöver boendekostnaden betalar du också en serviceavgift. Läs mer om avgifterna och vad som gäller under sidan Avgifter för boende i vänstermenyn.  

Du ansöker om psykiatriboende hos psykiatrihandläggaren (se nedan under Kontaktinformation), som utreder ditt behov och fattar ett beslut om boende.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Mer om det kan du läsa i Offentlighets- och sekretesslagen. 

Publicerad av: Marks kommun