Boendestöd

Senast uppdaterad den 13 februari 2023

Vårt boendestöd vänder sig till dig med psykiska funktionsnedsättning som har behov av stöd i sitt eget boende. Boendestöd kostar inget.

Boendestödet täcker hela kommunen. Du kan få hjälp av boendestödet dagtid på vardagar. Nattetid kan du få telefonstöd.

Du kan få hjälp och stöd med

  • Stöd vid samhällskontakt
  • Hemmets skötsel/ADL
  • Inköp
  • Aktivering
  • Struktur i vardagen
  • Stöd i samtal
  • Nattstöd genom telefonkontakt

För att få hjälp från boendestödet skickar du en ansökan till kommunens psykiatrihandläggare. Handläggaren träffar dig, gör en utredning och fattar ett beslut om vilken hjälp du kan få.

Publicerad av: Marks kommun