Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Personligt ombud

Senast uppdaterad den 28 februari 2018

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera.

Syftet är att du ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor.

Ett stöd i dina kontakter

Vi kan stötta dig i kontakten med myndigheter, vården och andra kontakter. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt, för heller inte journalanteckningar.
Tillsammans med dig kommer vi fram till vilka behov/önskemål du har och vad vi kan hjälpa till med. Vi är en hjälp till hjälpen.

Begränsad tid

Stöd av personligt ombud har du under en begränsad tid och det är ingen laglig rättighet. Det innebär att vi kan tacka nej till att arbeta tillsammans med dig.

Personligt ombud är ett fristående stöd för dig med en psykisk funktionsnedsättning.
Välkommen att kontakta oss!

Du hittar även mer bra information om Personligt ombud via länkarna nedan.

Publicerad av: Marks kommun