Personligt ombud

Senast uppdaterad den 21 september 2016

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år, har en långvarig psykisk funktionsnedsättning och har svårt att få vardagen att fungera.

Syftet är att du ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor. Vi kan hjälpa dig i kontakter med myndigheter, vården, företag eller annat som är nödvändigt. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Vi arbetar fristående gentemot myndigheter och utifrån dina egna önskemål och behov.

Välkommen att kontakta oss!

Du hittar även mer bra information om Personligt ombud via länkarna nedan.

Publicerad av: Marks kommun