Stöd vid missbruk och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad den 23 november 2022

Till vuxenenheten kan du vända dig för att få råd och stöd kring din problematik om du har sociala-, psykiska- och/eller missbruksproblem.

Vi vill kunna svara på de frågor du har och erbjuda dig de insatser du behöver för att du ska kunna förändra din situation och hantera ditt problem. Här arbetar socialsekreterare och behandlare.

Vad händer vid en ansökan

När du lämnar in en ansökan görs en utredning där ditt behov av hjälp bedöms. Ett beslut tas om vilken insats du får. Du träffar en av våra socialsekreterare för att prata om din situation och dina behov. Tillsammans med dig planerar vi hur stödet och hjälpen ska utformas så att ditt liv kan fungera bättre. Stödet kan ges individuellt eller i grupp.

Att anmäla när någon far illa

Till vuxenenheten kan man vända sig om man behöver göra en anmälan när någon vuxen far illa, på grund av psykisk ohälsa och missbruk. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post och berätta om vem du är bekymrad över och vad som är problemet.

I första hand motiverar vi personen som far illa att själv berätta om sin situation och ta ställning till vilken hjälp han/hon vill ha. I vissa fall då personen det berör inte själv tar ansvar för sin situation, och hans/hennes liv och utveckling är i fara kan vi besluta om att starta en utredning eller om ett omhändertagande.

Egenavgifter

I vissa fall förekommer egenavgifter om du bor på ett boende, korttidsplacering eller är placerad på institution. Avgiften prövas mot din förmåga att betala. 

Kontakta oss

Våra socialsekreterare på vuxenenheten svarar på telefon alla vardagar under kontorstid hela dagen. Om vi inte svarar återkommer vi så fort vi kan. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

 

Välkommen med dina frågor till oss!

Publicerad av: Marks kommun