Missbruk och beroende

Senast uppdaterad den 14 februari 2023

Om du har missbruk eller beroende av alkohol, droger eller spel om pengar kan vi hjälpa dig. Vänd dig till oss om du vill ansöka om stöd och behandling för ditt missbruk för att förändra din livssituation.
Tillsammans med dig anpassar vi våra insatser så att det passar dig och dina individuella behov, din delaktighet är viktig för att nå förändring.
Kontakta Vuxenenheten för att få råd och stöd kring din problematik.

Psykisk ohälsa

Om du har psykisk ohälsa eller en psykisk funktionsvariation som påverkar din vardag inom flera livsområden kan du vända dig till oss för att få stöd. Vänd dig till oss om du vill ansöka om stöd och insatser för att förändra din livssituation. Läs mer här: Socialpsykiatri - Marks kommun

Tillsammans med dig anpassar vi våra insatser så att det passar dig och dina individuella behov, din delaktighet är viktig för att nå förändring.

Kontakta Vuxenenheten för att få råd och stöd kring din problematik.

Att anmäla när någon far illa

Till vuxenenheten kan man vända sig om man behöver göra en anmälan när någon vuxen far illa, på grund av psykisk ohälsa och missbruk. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post och berätta om vem du är bekymrad över och vad som är problemet.

I första hand motiverar vi personen som far illa att själv berätta om sin situation och ta ställning till vilken hjälp han/hon vill ha. I vissa fall då personen det berör inte själv tar ansvar för sin situation, och hans/hennes liv och utveckling är i fara kan vi besluta om att starta en utredning eller om ett omhändertagande.

Egenavgifter

I vissa fall förekommer egenavgifter om du bor på ett boende, korttidsplacering eller är placerad på institution. Avgiften prövas mot din förmåga att betala. 

Kontakta oss

Våra socialsekreterare på vuxenenheten svarar på telefon alla vardagar under kontorstid hela dagen.

Du når oss via vår mottagningstelefon 0320-21 80 85. Om vi inte svarar återkommer vi så fort vi kan. 

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

 

Välkommen med dina frågor till oss!

Publicerad av: Marks kommun