Alkohol,narkotika, spel, läkemedel och doping

Senast uppdaterad den 31 januari 2017

Det finns cirka 700 000 personer i Sverige som har sociala, psykiska eller fysiska besvär på grund av sin alkoholkonsumtion och som ändå fortsätter att konsumera alkohol enligt samma mönster.

Nästan 50 procent av dessa personer uppnår enligt forskning helnykterhet, så kallad självläkning, utan hjälp från myndigheter som socialtjänsten eller sjukvården.

Det finns mycket hjälp att få genom frivilligorganisationer som AA, Länken och Länkarna, men kanske framförallt genom familj och vänner. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och kan också vara ett stöd. Du kan också vända dig till din vårdcentral.

Du är välkommen

Alla kommuninvånare som upplever problem med egen eller närståendes konsumtion av berusningsmedel är välkomna att söka stöd eller behandling för detta på Vuxenenheten i Marks kommun.

Narkotika

Det finns uppskattningsvis cirka 200 000 personer i Sverige som har negativa sociala, psykiska eller fysiska konsekvenser av sin narkotikakonsumtion och som ändå fortsätter konsumera narkotika enligt samma mönster. Det blir idag också allt vanligare med ej narkotikaklassade berusningsmedel, så kallade nätdroger.

Spel

Det finns uppskattningsvis 360 000 personer i Sverige som har riskabla spelvanor. Många människor har andra former av missbruk som till exempel sockermissbruk, sexmissbruk eller shoppingmissbruk.

Det finns mycket hjälp att få genom frivilligorganisationer som Gamblers Anonymus (GA), och andra självhjälpsgrupper, men kanske framförallt genom familj och vänner.

Läkemedel

Det finns inga tillförlitliga siffror för hur stort problemet med läkemedelsmissbruk är i Sverige, men man vet att det finns ca 125 000 personer under 65 år, som är beroende av legalt förskrivna läkemedel. Det finns ett stort mörkertal när det gäller ej förskrivna läkemedel i Sverige.

Det finns mycket hjälp att få genom frivilligorganisationer som NA och RFHL, men kanske framförallt genom familj och vänner. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och kan också vara ett stöd. Du kan också vända dig till din vårdcentral. Sjukvården har en behandlingsenhet för läkemedelsberoende, TILMA i Varberg, dit man kan söka genom egenremiss.

Doping

Omkring 100 000 svenskar har prövat anabola androgena steroider. Det finns stöd att få genom bland annat dopningjouren eller ungdomsmottagningen, men kanske framförallt genom familj och vänner. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och kan också vara ett stöd. Du kan också vända dig till din vårdcentral.

Publicerad av: Marks kommun