Missbruksbehandling Cesam

Senast uppdaterad den 31 januari 2017

Hos vår rådgivningsbyrå Cesam i Skene kan du få hjälp vid olika former av missbruk.

Cesam är en öppenvårdsmottagning för dig som är 18 år eller äldre och bor i Marks kommun. Verksamheten bygger på frivillighet och anonymitet. Besöken är kostnadsfria och sker efter tidsbeställning.

Anhörig till personer med missbruk och beroende som vill ha anhörigstöd är också välkomna att höra av sig. 

Hjälp och stöd på det sätt som passar dig

  • Behandlingsarbetet innebär regelbundna och individuellt anpassade samtal.
  • Behandlingstiden varierar då förändringsprocessen är individuell.
  • För dig som har problem med alkohol, narkotika eller spelmissbruk. Och som vill förändra din livssituation.
  • Men även för dig som har närstående med missbruksproblem. 
  • För dig som vill ha information och rådgivning i missbruksfrågor.

Publicerad av: Marks kommun