Öppenvård missbruk/beroende

Senast uppdaterad den 19 oktober 2020

Vuxenenhetens öppenvård vänder sig till dig som har missbruksproblematik eller beroendeproblematik. Behandlingen är anpassad efter dig och dina behov och bygger på din delaktighet. Samtliga behandlingsformer är kostnadsfria för dig som individ.

Cesam

Cesam är en öppenvårdsmottagning för dig som är 18 år eller äldre och bor i Marks kommun. Behandlingen sker i form av regelbundna och individuellt anpassade samtal. Vi kommer tillsammans överens om en behandlingsplan utifrån dina individuella behov.

Du kan vara anonym när du kontaktar Cesam, men önskar du en längre behandlingskontakt så sker detta i form av bistånd från socialtjänsten. 

Ladda ner: Arbetsmetod i öppenvårdsmottagningen Cesam 

Anhörigstöd 

Du som är anhörig till någon med missbruksproblematik eller beroendeproblematik kan också behöva råd och stöd.

Till vuxenenheten är du välkommen att vända dig för stöd i form av såväl individuella samtal som anhöriggrupper. Du kan vara helt anonym när du vänder dig till vårt anhörigstöd

Läs mer: Information om anhörigstöd
Ladda ner: Broschyr om stöd till anhöriga

Kraftvärk - Gruppbehandling 

Vi arbetar utifrån behandlingsmetoden CRA (Community Reinforcement Approach) där fokus ligger på helheten kring dig och din situation.

Behandlingen är helt anpassad efter dig och dina behov där vi ser till många områden av livet förutom missbruket. Dessa kan vara boende, hälsa, skulder, sysselsättning, arbete, studier och din familjesituation. 

Individuellt stöd 

Du som inte känner att den strukturerade gruppbehandlingen Kraftvärk passar dig kan få individuellt stöd. Individuellt inriktat stöd är helt utformat utifrån dina specifika behov. Du kan exempelvis få stöd i att skapa struktur i vardagen och att förändra din livssituation. Du kan också få hjälp med att hantera och klara av olika kontakter med myndigheter. 

Eftervård 

Du som har deltagit i behandling i kommunens öppenvård, i annan strukturerad öppenvård eller på ett HVB (Hem för vård eller boende) kan få eftervård som bistånd.

Eftervården tar vid direkt efter din tidigare behandling och du kommer att träffa en behandlare som följer dig genom utslussningen från din tidigare behandling och in i eftervården. Eftervården fokuserar på individuella samtal men du får också möjlighet att delta i gruppverksamhet vid aktiviteter och tematillfällen.

Publicerad av: Marks kommun