Öppenvård missbruk/beroende

Senast uppdaterad den 31 januari 2017

Vuxenenhetens öppenvård vänder sig till dig som har missbruksproblematik
eller beroendeproblematik och är i kontakt med
Vuxenenheten. Behandlingen beviljas som bistånd efter att din
utredning är avslutad.

Behandlingen är helt anpassad efter dig och dina behov och
bygger på din delaktighet.
Öppenvårdsbehandlingen i Mark har fem olika huvudspår.

Kraftvärk - Strukturerad behandling

Vi arbetar utifrån behandlingsmetoden CRA (Community Reinforcement
Approach) där fokus ligger på helheten kring dig och
din situation.
Behandlingen är helt anpassad efter dig och dina behov men vi
koncentrerar oss främst på boende, sysselsättning, ekonomi, nätverk
och hälsa utöver missbruk- och beroendeproblematik.

Individuellt stöd

Du som inte känner att den strukturerade behandlingen Kraft-värk
passar dig kan få individuellt stöd. Individuellt inriktat stöd är
helt utformat utifrån dina specifika behov.
Du kan exempelvis få stöd i att skapa struktur i vardagen och att
förändra din livssituation. Du kan också få hjälp med att hantera
och klara av olika kontakter med myndigheter.

Eftervård

Du som har deltagit i behandling i kommunens öppenvård, i
annan strukturerad öppenvård eller på ett HVB (Hem för vård
eller boende) kan få eftervård som bistånd.
Eftervården tar vid direkt efter din tidigare behandling och du
kommer att träffa en behandlingsassistent som följer dig genom
utslussningen från din tidigare behandling och in i eftervården.
Eftervården fokuserar på individuella samtal men du får också möjlighet
att delta i gruppverksamhet vid aktiviteter och tematillfällen.

Cesam

Du kan vara helt anonym när du kontaktar Cesam.
Cesam erbjuder samtalsbehandling som är helt anpassad efter dig
och dina behov och vi kommer tillsammans överens om en behandlingsplan
som passar dig. Behandlingen följs sedan upp efter
ett halvår och efter ett år.
Du som har missbruks- eller beroendeproblematik kan också beviljas
bistånd i form av samtalskontakt med personal på Cesam
enligt Socialtjänstlagen.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon med missbruksproblematik eller
beroendeproblematik kan också behöva råd och stöd.
Till vuxenenheten är du välkommen att vända dig för stöd i form
av såväl individuella samtal som anhöriggrupper.

Publicerad av: Marks kommun