Våld i nära relationer

Senast uppdaterad den 5 april 2019

Har du stött på hot och våld? Kanske har du mött någon som har utsatts eller utsätts för våld. Eller kanske har du bevittnat hot och våld.

Var inte rädd för att ställa frågor om våld om du misstänker att allt inte står rätt till i en familj. Det är ofta det första sättet att hjälpa den som blivit utsatt så att denne vågar berätta om sin situation. Att ställa frågor kan många gånger öka den utsattes förtroende för dig. Bara känslan av att bli sedd får den utsatta att känna att de har ett stöd. Även om du får ett nekande svar har du ändå visat den utsatta att du finns, vill lyssna och kan hjälpa. 

Kvinnojouren i Mark

Klicka här för att komma till kvinnojouren i Marks hemsida.

 

Våga anmäla våld och övergrepp

Alla barn som lever i familjer där våld förekommer far illa. För att barnen skall få den hjälp de behöver ska du göra anmälan till Individ- och familj(IF) om du misstänker att våld förekommer i familjen. Behöver du rådgöra med en socialsekreterare inför en anmälan ringer du till individ- och familj och ber att få prata med en socialsekreterare.

Hjälp ditt minne genom att skriva ner det du ser om du bevittnar ett övergrepp. Det är viktigt både i en eventuell polisanmälan och för att socialförvaltningen ska kunna gå vidare med ett ärende. 

Våga ta hjälp av oss

Om du möter en kvinna som söker hjälp och skydd ska du även då kontakta en socialsekreterare på individ- och familj. På socialkontoret hjälper vi kvinnan med bland annat boende och ekonomiskt stöd, om behov finns. Kvinnan behöver inte ha gjort en polisanmälan för att få hjälp. Kvinnojouren i Mark kan kontaktas vid såväl akuta behov som för råd och stöd.

Om kvinnan vill ha råd och stöd på annat språk än svenska kan du rekommendera en rikstäckande jourtelefon på 20 olika språk. Det är öppet dagligen 18.00-21.00 på telefon 020-521 010.  

Har den utsatta synliga skador bör hon/han uppsöka sjukvården för att få dessa omsedda och dokumenterade. Det är viktigt även om kvinnan eller mannen för tillfället inte vill göra en polisanmälan. Vid eventuell polisanmälan är det viktigt att den det berör ger sitt tillstånd till polisen att hämta information från sjukvården. Polisanmälan gör direkt till polisen på telefon 114 14.

Ungarelationer.se – kunskap och stöd för unga

Webbplatsen ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare.

Kontakta Individ- och familj

I Marks kommun är det verksamheten Individ- och familj på socialförvaltningen som tar emot alla frågor som rör våld mot vuxna eller barn i nära relation. Du kan kontakta oss genom att ringa och be att få prata med en socialsekreterare via kommunens växel.  

Kvällar, helger och nätter kan du få hjälp via kommunens socialjour.

Vid mycket akuta fall ring alltid 112!

Publicerad av: Marks kommun