Våld i nära relationer

Närbild på en krossad glasflaska, en person syns i bakgrunden. Hen sitter ihopkurad med händerna över ansiktet.

Senast uppdaterad den 14 augusti 2023

Lever du i en relation där du är rädd, känner dig kontrollerad eller blir hotad? Är du utsatt för någon typ av våld? Eller är du orolig för någon i din närhet? Här kan du läsa mer om våld, vad du kan få för hjälp och vad du ska göra om du misstänker att en närstående utsätts för våld.

Är du rädd eller skadad? Ring 112!

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Våldet finns i alla delar av samhället och i alla åldrar. Det är vanligast att kvinnor utsätts för våld och att män utsätter, men våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka våld, både som våldsutsatt och hos personer i din närhet. Kanske är det inte som du föreställt dig? Våld kan vara fysiskt, men även kontrollerande beteende och nedsättande eller förödmjukande beteende är våldshandlingar. Du kan läsa mer om olika typer av våld här.

Kan jag få hjälp?

Våld i en relation kan se ut på olika sätt, men vi på socialtjänsten i Mark kan hjälpa dig oavsett om du behöver stödsamtal och råd, eller om du behöver ekonomiskt bistånd och hjälp med akut skyddat boende. Du kan ringa oss anonymt för att få stöd och råd. Du som är utsatt för våld kan läsa mer här.

Om du vill ha stöd, råd eller hjälp kan du också höra av dig till Kvinnojouren i Mark. Kvinnojouren är ett stort stöd för dig som är utsatt för våld och som behöver stöd och råd eller akut skydd. De kan också hjälpa till i kontakt med socialtjänst, sjukvård eller polis och andra myndigheter, om du vill det. Du kan läsa mer om kvinnojouren här.

Behöver du hjälp på ett annat språk än svenska?

På socialtjänsten anlitar vi tolkar för att kunna hjälpa dig som talar ett annat språk än svenska.

Om du behöver hjälp på ett annat språk än svenska kan du ringa stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 som anlitar tolkar. Du kan också ringa Terrafem på telefon 020- 52 10 10. De erbjuder råd och stöd på många språk och har tystnadsplikt. Samtalet syns inte på telefonräkningen. 

Jag är orolig för en person i min närhet, vad kan jag göra?

Du som misstänker eller vet att det förekommer våld i en relation i din närhet kan vara ett stort stöd och hjälp på vägen mot frihet från våld. Ibland kan det vara svårt att våga fråga, veta vad man ska säga eller var det finns hjälp att få. Här kan du läsa mer om vad du som närstående ska tänka på.

För dig som utsätter en närstående för våld

Du som utsätter en närstående för våld kan också få hjälp av socialtjänsten. Det finns stödsamtal för dig för att du ska få hjälp att sluta använda våld som redskap.

Tillsammans kan vi:

  • Öka medvetenheten om våld i nära relationer och de problem som finns.
  • Bearbeta de tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld.
  • Hitta alternativa handlingsvägar.

Du som utsätts för eller använder våld kan också ta hjälp av Utväg som är ett kompetenscenter som drivs av regionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården. Utväg arbetar med stöd till våldsutsatta, våldsutövare och barn och unga i en våldsam familjesituation. Utväg erbjuder samtal enskilt och i grupp för att hjälpa dig sluta använda våld. Du hittar kontaktuppgifter till dem längst ner på sidan.

Ungarelationer.se – kunskap och stöd för unga

Är din relation schysst? Webbplatsen ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan du som är mellan 15–20 år vända dig oavsett om du blir utsatt för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt eller utövare.

Utväg, Södra Älvsborg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt. Utväg har telefontid 8-9 varje vardag, 0707 16 09 20 Mer information på www.utvag.se.

 

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik? Här finns en guide för dig.

Publicerad av: Marks kommun