För dig som är orolig för en närstående

Bilden visar en närbild på två personers händer som håller om varandra

Senast uppdaterad den 14 augusti 2023

Du som närstående är viktig på vägen mot ett liv fritt från hot och våld. Genom att våga fråga, lyssna och finnas som stöd kan du göra skillnad.

Det kan vara en lång sträcka från att du ställer frågan till att personen väljer att söka hjälp, om personen väljer att göra det. För den som är utsatt för våld och hot är det viktigt att bli trodd och lyssnad på, och att ha ett stöd under tiden.

Vad du kan tänka på som närstående

Genom att våga fråga om våldet kan du hjälpa din vän, familjemedlem, kollega, eller den i din närhet som du utsätts för våld.

Du kan tänka på att:

  • Ställ raka och konkreta frågor som ”Är du rädd för x?” eller "Skadar x dig?". Fokusera på personens egen upplevelse.
  • Fråga flera gånger om personen inte vill prata första gången du frågar.
  • Lyssna. När du lyssnar, gör det utan att ifrågasätta eller skuldbelägga personen som är utsatt. 
  • Visa att du finns där och att du stöttar oavsett val.
  • Markera att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt och att din vän är värd att bli behandlad med respekt.
  • Säg också till om du misstänker att situationen är farlig. Om det uppstår en direkt farlig eller hotfull situation, ring alltid 112.

Ha tålamod

Det viktigaste är att du försöker vara ett stöd som förhoppningsvis kan göra att personen tar steget att söka hjälp. Det är viktigt att inte vara dömande om personen inte lämnar relationen, eftersom våld i nära relation är väldigt komplicerat och uppbrottet oftast är den farligaste delen av processen. Ha tålamod, visa omtanke och visa att personen är värd något annat.

Fler sätt att hjälpa till

Du kan också agera genom att:

  • Ringa anonymt till kvinnojour, socialtjänst, polis, kvinnofridslinjen eller brottsofferjour. Där kan du få råd och få prata om din oro med någon som kan mycket om våld i nära relation.
  • Hjälpa till genom att dokumentera eventuella skador, dokumentera varje gång personen berättar om våldet. Skriv ner alla gånger personen utsätts. 
  • Hjälpa personen i kontakt med sjukvården.

Om det finns barn i relationen

Det är extra viktigt att agera och göra en orosanmälan till socialtjänsten om det finns barn i relationen. Det kan du göra genom att ringa familjeenheten, socialjour eller Polisen 114 14. Berätta om situationen och om du tror att det finns en hotbild eller risk för mer våld.

Publicerad av: Marks kommun