För dig som är äldre

Bilden visar äldre kvinna som tittar ut genom fönstret. Hon ser orolig ut och håller handen på kinden.

Senast uppdaterad den 2 mars 2023

Behandlas du illa av en närstående? Blir du kontrollerad, begränsad eller utnyttjad? Våld i nära relationer går inte i pension, men det finns hjälp att få.

Du som är äldre slutar inte utsättas för våld bara för att du blir gammal. Din ålder kan göra att du är mer beroende av hjälp från närstående, och det kan vara svårare att lämna relationer där du behandlas illa. 

Du kanske har en partner som utsätter dig för våld eller ett barn som kontrollerar din ekonomi. Kanske har din relation alltid haft inslag av våld, hot eller kontroll. Det kan också vara så att en relation blivit våldsam med åren, eller att det är en ny relation som har inslag av våld.

Hur ser våld i nära relation ut?

Våld kan se väldigt olika ut, och det behöver inte vara misshandel och slag för att det ska räknas som våld. Du kanske inte ens visste att det personen utsätter dig för räknas som våld. Klicka här om du vill läsa mer om våld. Det kan till exempel vara:

 • Kontrollerande beteende, till exempel att någon bestämmer vad du får göra eller kontrollerar din ekonomi
 • Att du inte får träffa vem du vill eller att du blir isolerad
 • Att någon ger dig skuldkänslor, utnyttjar dig eller hotar dig
 • Slag, knuffar och andra fysiska handlingar som smärtar och skadar
 • Att bli pressad till sex, andra sexuella handlingar eller att du inte vågar säga nej fastän du egentligen inte vill
 • Att du inte får den hjälp i vardagen som du behöver, till exempel mediciner, hjälp och hjälpmedel eller mat

Du kanske utsätts av:

 • Din partner
 • Dina barn eller ingifta barn
 • Någon annan släkting
 • Personal som ska ge dig stöd i vardagen
 • Någon annan som du har en nära och förtroendefull relation till

Känner du igen dig?

Om du känner igen dig i detta eller har en relation som får dig att må dåligt kan det hjälpa att prata med någon annan som du känner förtroende för. Du är också välkommen att höra av dig till vuxenenheten för att få råd, stöd och hjälp. Kvinnojouren i Mark eller Kvinnofridslinjen kan också stötta och hjälpa dig mot ett liv fritt från våld. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik? Här finns en guide för dig.

Publicerad av: Marks kommun