Hedersrelaterat våld och förtryck

Senast uppdaterad den 2 mars 2023

Vad vill du göra som du inte får? Vad måste du göra som du inte vill? Du som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck kanske måste göra saker som du inte vill eller som begränsar din frihet.

Du som upplever hedersrelaterat förtryck och våld kan drabbas på olika sätt, och allas upplevelser är olika. Du kanske inte får gå ut som du vill, träffa vilka vänner du vill eller ha på dig vilka kläder du vill. Det händer också att flickor könsstympas eller gifts bort mot sin vilja. Kanske har det hänt dig?

Som man eller kille kanske du tvingas kontrollera eller pressas till att bestraffa någon i din familj. Det kan också vara så att du kontrolleras och bestraffas på grund av sexualitet, val av partner eller könsuttryck.

Det är viktigt att komma ihåg att hedersrelaterat våld och förtryck är kränkningar av dina mänskliga rättigheter. Det är aldrig okej!

Att drabbas kan till exempel handla om:

 • att du inte får välja partner själv
 • att du inte får ha på dig vad du vill
 • att du inte får gå ut själv
 • att du inte får vara med vem du vill eller delta i aktiviteter
 • att du blir utfryst från familjen om du inte gör som de vill
 • att du begränsas i din sexualitet eller könsuttryck
 • att du förväntas kontrollera eller bestraffa en familjemedlem
 • att du förväntas gifta dig med någon du inte vill
 • att du utsätts för hot eller våld
 • att du utsätts för dödshot

Råd och stöd

Om detta har hänt dig, eller om du är rädd att det ska hända en släkting, vän eller annan närstående kan du höra av dig till socialtjänsten. Hos oss kan du få stöd och hjälp.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Anonym rådgivning på telefon
 • Stödsamtal
 • Ekonomiskt stöd
 • Akut skyddat boende
 • Stöd och hjälp till barn

Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun