Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Senast uppdaterad den 2 mars 2023

Hedersrelaterat våld och förtryck är komplexa problem. Det kan se olika ut i olika familjer, släkter och sociala kretsar. Det går inte säga exakt hur hedersrelaterat våld och förtryck ser ut, men det finns vissa strukturer som ofta återkommer.

Vad handlar hedersrelaterat förtryck om?

Hederskultur tillhör inte någon särskild folkgrupp, kultur, klass eller religion. Grunden till hedersrelaterat förtryck är oskrivna regler, värderingar och normer som gäller i en familj eller släkt. Om normerna bryts kan familjens eller släktens heder vara hotad eller skadas. Därför sker kontroll, bestraffningar eller till och med mord för att upprätthålla eller rädda familjens heder.

Hur kan strukturen se ut?

För att se till att normerna följs kontrolleras framförallt flickorna och kvinnorna i familjen. Det är en uppgift som familjens pojkar och män ofta har. Både män och kvinnor upprätthåller strukturen och kan aktivt kontrollera och bestraffa familjemedlemmar. Det är vanligt att man är offer och utövar förtryck mot andra i familjen samtidigt.

Familjer och släkter som utövar hedersrelaterat förtryck har ofta en patriarkal struktur. Det betyder att männen har mest makt. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att även killar och män drabbas negativt av den hedersrelaterade strukturen. Killar kan till exempel pressas till att utöva våld eller drabbas av utfrysning, hot och våld av sin egen eller någon annans familj och släkt.

Läs mer

Du som känner dig begränsad av din familj eller släkt kan läsa mer på sidorna som är länkade nedan. Du kan också vända dig till socialtjänsten för hjälp och stöd. Vi hjälper dig mot ett liv fritt från våld och förtryck!

Publicerad av: Marks kommun