Kvinnojouren

Senast uppdaterad den 9 december 2020

Kvinnojouren i Mark finns som stöd för dig som är utsatt för någon typ av våld eller hot om våld. Hos kvinnojouren kan du boka samtal, få stöd och hjälp i din situation och i kontakt med myndigheter och socialtjänst. De kan också hjälpa till med skyddat boende.

Vad gör kvinnojouren?

Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som finns till för dig som behöver hjälp och stöd i din situation. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Kvinnojouren erbjuder:

  • Stödsamtal på jouren eller på telefon. Du kan vara anonym.
  • Information om stödfunktioner i samhället, vilken hjälp som finns och vilka rättigheter du har.
  • Hjälp och stöd i kontakt med t. ex. polis, sjukvård, socialtjänst.
  • Akut skyddat boende för dig och dina barn.

Hur fungerar det?

Till kvinnojouren kan du vända dig oavsett om du planerar att lämna din relation eller inte. Du kan alltid ringa för att få råd och stöd eller ställa frågor om vilket stöd som finns att få från socialtjänst och andra myndigheter.

Kvinnojouren kan hjälpa till på lång sikt men också i akuta situationer när du behöver lämna ditt hem med kort varsel. Om du inte vet var du ska vända dig är kvinnojouren ett bra stöd. Det finns inga krav på att du ska göra något du inte vill eller känner dig redo för  allt stöd sker på dina egna villkor. 

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på kvinnojouren har tystnadsplikt. Det betyder att det du berättar inte kommer föras vidare till någon annan. Om du vill kan du också vara anonym.

Om du är rädd eller skadad är det viktigt att du ringer Polisen 112 eller uppsöker läkare.

Behöver du dölja ditt besök i webbläsarens historik? Här finns en guide för dig.

Publicerad av: Marks kommun