Vräkningsförebyggande arbete och stöd vid hemlöshet

Senast uppdaterad den 19 juni 2023

Inom Marks kommun finns Boendesociala teamet. Här arbetar vi som hjälper dig med råd, stöd och information kring boende. De vanligaste orsakerna till att förlora sin bostad är att inte kunna betala sin hyra eller att störa grannar. Det kan i förlängningen leda till att du blir av med din bostad.

Vad gör Boendesociala teamet?

Vårt uppdrag är att hjälpa dig att hitta lösningar så att du ska kunna behålla din bostad. Kontakten är frivillig och vi har tystnadsplikt.

Du kan tvingas att lämna din bostad om du:

  • Inte sköter dina hyresinbetalningar (hyresskuld eller återkommande sena betalningar).
  • Stör dina grannar (anmälan om störning).
  • Missköter din lägenhet (sanitär olägenhet).

Vi kan hjälpa dig genom att:

  • Informera om hyresjuridiska frågor.
  • Samverka med hyresvärden.
  • Stötta i andra frågor och problem som hänger ihop med boendet, och hänvisa till rätt sorts hjälp.

Vi kontaktar dig via brev, telefon eller hembesök för att erbjuda stöd och hjälp. Du kan på eget initiativ kontakta oss. Se våra kontaktuppgifter på denna sida.

Hyresvärd

Är du hyresvärd i Marks Kommun kan du kontakta Boendesociala teamet för rådgivning och samarbete gentemot er hyresgäst. Vi ser gärna en kontakt med dig i ett tidigt skede för att tillsammans arbeta för en lösning. 

Stöd för dig som är hemlös

Om du är hemlös och akut behöver hjälp med ett boende kan du kontakta socialtjänsten i Marks kommun. Där kan du som invånare i kommunen få hjälp med tillfälligt tak över huvudet. Kommunen har inga egna boendeverksamheter. Det som erbjuds är oftast kostnaden för boende på vandrarhem om du inte själv kan bekosta detta.

Boendesociala Teamet
Sandra All, Carl-Johan Martinsson
0320-217226, 0320-217883
boendesociala.teamet@mark.se

Försörjningsstödsenhetens mottagningstelefon
0320-217990

Publicerad av: Marks kommun