Kinna

Senast uppdaterad den 20 februari 2017

Kinna är kommunens största ort. Här är kommunhuset och de olika förvaltningarna placerade. Här finns turistinformation, gott om butiker och service av olika slag.

Fakta om Kinna
Befolkningsmängd: ca 7 800 personer är bosatta i församlingen, varav merparten bor i tätorten Kinna.
Bibliotek: Huvudbiblioteket ligger i Kinna
Avstånd till andra orter och städer: Till Borås är
det 3 mil, Göteborg 6 mil, Varberg 6 mil.

Publicerad av: Marks kommun