Mark om internationella kvinnodagen

Senast uppdaterad den 28 september 2017

8 mars firas Internationella Kvinnodagen runtom i världen, i Mark vill vi göra alla uppmärksamma på vårt ansvar i arbetet med lika rättigheter och ökad jämställdhet i samhället.


- Detta är en del i alla frågeställningar vi arbetar med internt i kommunen och därför vill vi bidra till att lyfta uppmärksamheten, säger Susanne Erixon, kommunchef.

117 morgonpigga biobesökare besökte 2017 års filmfrukost på Kinna Konserthusbiograf och såg filmen ”Den andra mamman”. Café Kom stod för kaffe och filmfrallor!
Europaparlamentet sätter 2017 fokus på kvinnors ekonomiska ställning och kommer bl. a att diskutera balansen mellan arbete och privatliv och löneskillnader samt genderperspektiv i beslutsfattande..
Filmens innehåll tog biobesökarna till olika ekonomiska villkor i filmlandet Brasilien och kunde därefter samtala och reflektera över våra egna villkor.

Filmfrukostar sedan 2008

Filmfrukostar på Internationella kvinnodagen har arrangerats av kultur- och fritidsförvaltningen/bibliotek Mark sedan 2008 och inneburit många internationella filmresor.

Embryot till den internationella kvinnodagen kom när kvinnliga textilarbetare samlades vid ett protestmöte i New York år 1909.

I Sverige 1912

I Sverige uppmärksammades kvinnodagen första gången 1912, då kvinnors rösträtt aktualiserades.

Ryska kvinnors demonstration för bröd i Sankt Petersburg några år senare, den 8 mars 1917, gav kvinnodagen dess datum.
1975 hölls Förenta Nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko, som resulterade i att FN 1977 antog en resolution som rekommenderar ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.

Publicerad av: Marks kommun