Natur och friluftsliv

Senast uppdaterad den 20 april 2017

I Mark har vi en mycket omväxlande natur till glädje för alla. Här finns rika lövskogar och fågelrika våtmarker. Ett stort antal sjöar och vattendrag sätter prägel på landskapet. Längs ån Viskan kan du upptäcka många smultronställen som haft stor historisk betydelse för vår bygd.

Inte störa - inte förstöra

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.  Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Allemansrätten är inskriven i grundlagen, men den är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar allemansrätten. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Allemansrätten är en unik möjlighet! Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att vi har gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

Detta gör att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör allemansrätten är få.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida nedan, om vad som gäller när du  ska vandra, cykla, rida, gå ut med hunden, fiska och plocka bär och svamp.

Västsverige.com

Marks kommun har samlat sin turistinformation på webbplatsen www.vastsverige.com/mark , där kan du läsa om bland annat vandringsleder, naturreservat, aktiviteter, boende och annat som händer.  

Guidade vandringar

Västkuststiftelsen ordnar varje år guidade vandringar i naturreservaten runtom i Västsverige för att öka kunskapen kring vår vackra natur, däribland  i Assbergs raviner, Skene, och Ramhulta, utanför Sätila. Klicka på länken längre ned på sidan för mer information om vandringarna.

Publicerad av: Marks kommun