Sidans innehåll

Privat utförare av hemtjänst

Har du ett företag som vill arbeta med hemtjänst i Marks kommun kan du ansöka om att bli privat utförare i kommunen. Omsorgsnämnden tillämpar kundval enligt lagen om valfrihetssystem, LOV inom hemtjänst.

Utförare av hemtjänst enligt LOV

Lagen om valfrihetssystem innebär en löpande annonsering där man kan ansöka om att bli utförare när som helst.

För att ert företag ska bli utförare av hemtjänst i Marks kommun ska ni först godkännas av omsorgsnämnden. Det betyder att ert företag ska uppfylla ett antal krav som vi har satt upp och samma krav gäller även för den kommunala hemtjänsten. Det är bland annat krav på utbildningsnivå, tillgänglighet och samarbete mellan er som utföraren och vi som kommunen.

Val av insatser och område

I ansökan anger ni om ni ska erbjuda serviceinsatser eller omsorgsinsatser eller om ni ska kunna erbjuda båda.

  • Serviceinsatser kan vara att man får hjälp med att städa, tvätta eller handla.
  • Omsorgsinsatser kan vara att man får hjälp med att duscha, klä på sig eller ta en promenad.

Ni ska också beskriva om ni vill erbjuda era tjänster i hela kommunen eller i något eller några av de fyra olika områden som finns för utförare av hemtjänst enligt LOV.

Karta över de fyra områden som finns för utförare av hemtjänst enligt LOV. Pdf, 329.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så går ansökan till

Här kan ni läsa mer om de regler som finns för att ansöka och fylla i vår ansökningsblankett.

Ansökan om godkännande för hemtjänst i ordinärt boende enligt LOV. Pdf, 350.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om hur Marks kommun behandlar dina personuppgifter.

Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning och de kvalitetskrav som kommunen ställer på utförarna.

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemtjänst i ordinärt boende. Pdf, 243.5 kB, öppnas i nytt fönster.

När vi tagit emot er ansökan kontaktar vi er för att bestämma tid för ett möte och en intervju. Inför mötet tar vi referenser som vi har med oss som underlag. Under intervjun går vi tillsammans igenom er ansökan.

När er ansökan är komplett kommer omsorgsnämnden fatta beslut om ni får bedriva hemtjänst i Marks kommun.

Tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO

Företag som bedriver hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, SoL, måste ha tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO innan man ansöker. Tillståndet ska bifogas tillsammans med ansökan.

Här finns information om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ersättningsnivåer för privata utförare

Ersättningen till utförare av hemtjänstinsatser baseras på den totala
beställda tid som alla brukare i enheten genererar tillsammans.

Utförarna ersätts för delegerade och ordinerade hälso-och sjukvårdsuppgifter
enligt schablon. Schablontillägg utgår med 25% på enhetens
totala beställda tid för personlig omvårdnad. Schablontillägg utgår
inte för trygghetslarm, serviceinsatser eller dubbelbemanning.

2024 års ersättning till privata utförare av hemtjänstinsatser

Ersättning

Belopp

Grundersättning per timma

377 kronor

Tillägg personlig omvårdnad per
timma

92 kronor

Tillägg glesbygd per timma

87 kronor

Schablontid HSL per timma

Enligt grundersättning

Mer information

Om du vill ha mer information eller behöver få svar på frågor om att bli privat utförare för hemtjänst så är du välkommen att ta kontakt med vår LOV-samordnare. Du når LOV-samordnaren via kommunens kontaktcenter. Se kontaktuppgifter här nedan.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen