Sidans innehåll

Kommundirektör

Kommundirektören är den person som har den ledande ställningen bland alla anställda i kommunen. Lillemor Berglund Andreasson är kommundirektör i Marks kommun.

Lillemor Berglund Andreasson Kommundirektör.

Enligt lagen ska varje kommun ha en kommundirektör. Det är politikerna i kommunstyrelsen som bestämmer vem det ska vara. Kommunstyrelsen har en förvaltning med anställda som arbetar fram underlag till kommunstyrelsen och tar hand om hur kommunstyrelsens beslut ska genomföras. Kommundirektören är chef över den förvaltningen och i Marks kommun kallas den för kommunstyrelsens förvaltning. Kommundirektören är även chef för de som är förvaltningschefer i kommunen hos de andra nämnderna. För övriga anställda i förvaltningarna är det nämnden som är anställningsmyndighet och som har ansvaret för arbetsmiljön.

Instruktion för kommundirektören

Kommunstyrelsen bestämmer vad kommundirektören ska göra genom att besluta om en instruktion, som talar om hur kommundirektören ska leda kommunstyrelsens förvaltning och vilka andra uppgifter hen har. Kommundirektören ansvarar för att ta fram förslag till beslut och genomföra de beslut som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar. I kommundirektörens uppgifter ligger att leda arbetet så att de olika förvaltningarna och bolagen i kommunen ser till vad som blir bra för hela kommunkoncernen och att alla arbetar tillsammans. Hen ska stötta förvaltningscheferna i deras arbete och se till att samordning sker mellan dem och bolagscheferna i kommunkoncernen. Dessutom är kommundirektören VD för Spinnerskan i Mark AB, som är moderbolag i kommunens bolagskoncern.

Instruktion för kommundirektören Pdf, 101.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Lillemor Berglund Andreasson
Kommundirektör
Telefon: 0320-21 70 00 (via kontaktcenter)
Mejladress: lillemor.berglundandreasson@mark.se

Karin Hydén
Biträdande Kommundirektör
Telefon: 0320-21 70 00 (via kontaktcenter)
Mejladress: karin.hyden@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning