Sidans innehåll

Befolkningsstatistik

Kommunens totala yta är 1018 kvadratkilometer varav landarealen är 933,7 kvadratkilometer. Här finns ett flertal små och medelstora orter, varav den största är Kinna.

Kommunen bildades 1 januari 1971 genom sammanläggningen av köpingarna Kinna och Skene samt landskommunerna Örby, Fritsla, Svansjö, Sätila, Horred och Västra Mark. Som kommunnamn togs det gamla häradsnamnet Mark - en av de sju häraderna i Sjuhäradsbygden.

Allsidig

Kommunen strävar efter en allsidig bostads- och arbetsmarknad i alla kommundelar. Närservicen ska bibehållas och om möjligt förbättras. En levande landsbygd ska bevaras genom att även mindre orter ges möjlighet till utbyggnad.

Internationellt kända företag

Många av företagen i Mark är experter på inredning. Här finns de stora textilföretagen, som gjort sig kända över världen, och dessutom flera möbelfabriker. Här finns också företag inom kemi-, elektronik- och förpackningsindustri.

Men framför allt finns det i Mark en entreprenörsanda med många småföretag inom olika branscher.

Här nedan visas aktuella siffror om befolkningen i Mark. Klicka i högra övre hörnet på varje bild för att se en förstoring.

Siffrorna i boxarna ovan visar personer som är folkbokförda med postorten i boxen. Det kan alltså skilja sig från den faktiska tätortsavgränsningen då postnumret ofta sträcker sig utanför.

Kontakta samhällsutvecklingsenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sue@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen