Justerat protokoll

Organisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-15

Paragrafer

98

Datum då anslaget publiceras

2024-04-16

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-08

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning